S Annou končí krásné léto,
přejeme Ti, „teto Kréto“,
mnoho zdraví, štěstí, lásky,
v životě už žádné vrásky.

Budem píti ještě zrána,
svátek měla přeci „Anna“!
Stále buď jen pilná, milá,
dlouho pěkně abys žila.

Pěkně na nás letos prďíš,
v Rochlicích stále jen smrdíš.
Přitom jsi tu vítána
od večera do rána.

To Ti přejí ožralci,
co chlastají v Krmelci.

Kateřina Doulová